Spring naar inhoud

Jaarverslag 2015

Zoals ieder jaar presenteert Huurdersplatform Nieuw Elan ook dit jaar weer haar jaarverslag.

Het verslag heeft de titel “Verandering en groei” meegekregen. “Verandering”, omdat met de ingang van de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015 de rol en daarmee ook de verantwoordelijkheden van een huurdersorganisatie zijn komen te veranderen. Deze nieuwe rol zal ook een “groei” betekenen is de werkzaamheden en taakvelden van Huurdersplatform Nieuw Elan. Daarnaast zagen we in 2015 de start van de samenwerking met Noorderbreedte en de opzet van het Platform Huurders Elkien samen met Houkewier uit Sneek. Dit laatste heeft tot voorbereidingen geleid, die in 2016 hebben geresulteerd in een fusie tussen beide organisaties.

Om kosten te besparen verstrekken we het jaarverslag vanaf dit jaar alleen nog digitaal aan de huurders en stakeholders. In het verslag is een verkorte versie opgenomen van het accountantsrapport. Uiteraard kunt u ook het gehele  rapport inzien.

We wensen u veel leesplezier.