Spring naar inhoud

Prestatieafspraken 2019

Ondertekening prestatieafspraken 2019

Gisteren ondertekende Marc Kuipers (bestuurder a.i. van Nieuw Elan) de prestatieafspraken 2019 van de gemeente Leeuwarden. De set met afspraken is gemaakt met woningcorporatie Elkien, WoonFriesland, Huurdersvereniging de Bewonersraad, Huurdersplatform Nieuw Elan en de gemeente Leeuwarden.

Huurdersplatform Nieuw Elan heeft aan haar huurders vooraf informatie opgevraagd wat voor hun belangrijke afspraken en onderwerpen zijn. Dit hebben wij gepresenteerd aan alle partijen. Wij zijn trots op de afspraken zoals ze er nu liggen. Nieuw Elan vindt het belangrijk dat de afspraken nu verder worden uitgewerkt en uitgevoerd. “ Prestatieafspraken moeten afspraken zijn waar onze huurders wat van merken!”

Huurdersplatform heeft ook prestatieafspraken gemaakt met woningcorporatie Habion in de gemeente Leeuwarden. Voor onze huurders in Sneek maken we met de gemeente Sudwest Fryslân prestatieafspraken. Ook deze afspraken ondertekenen we binnenkort.

Huurdersplatform Nieuw Elan is de belangenbehartiger van ruim 9000 huurders van Elkien in Leeuwarden, Wytgaard, Ysbrechtum en Sneek. Daarnaast behartigen we de belangen van de huurders van Habion in Leeuwarden, Dronrijp en Menaldum. Per 1 november 2018 werken ook samen met Stichting Woningmaatschap Leeuwarden voor huurders van enkele complexen uit Drachten en Leeuwarden.