Spring naar inhoud

Informatiebijeenkomst gemeente Súdwest-Fryslân – huurders laat u horen!

Woononderzoek

De gemeente Súdwest-Fryslân laat onderzoek uitvoeren naar de woonbehoefte in de gemeente. De centrale vraag is of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen.

Bijeenkomsten voor bewoners

Voor dit onderzoek organiseert de gemeente eind november en begin december bijeenkomsten voor bewoners. Tijdens deze bijeenkomsten worden de uitkomsten van het onderzoek gepresenteerd. Ook gaan zij graag met inwoners in gesprek over ontwikkelingen die spelen op de woningmarkt in Súdwest-Fryslân. Daarnaast wordt besproken hoe inwoners aankijken tegen ‘wonen’ in Súdwest-Fryslân.

Oproep aan huurders: kom ook!

Nieuw Elan roept huurders uit de gemeente Súdwest-Fryslân ook naar deze bijeenkomsten te gaan. Het is belangrijk om ook de stem van de huurders te laten horen! Wat vindt u van u wijk of buurt en hoe ziet u de toekomst. Zodra er meer informatie is laten we dat weten via deze website of onze facebookpagina.

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.