nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Over ons

Wij zijn Huurdersplatform Nieuw Elan. Wij zijn de belangenbehartiger van ruim 10.000 huurders in Friesland.

Stichting Huurdersplatform Nieuw Elan is een van de weinige professionele huurdersorganisaties in Nederland. Op dit moment komt Nieuw Elan op voor de belangen van ruim 10.000 huurders van twee woningcorporaties (Elkien en Habion) en vier commerciële verhuurders in gemeente Leeuwarden, gemeente Súdwest-Fryslân en gemeente Waadhoeke.

Via deze korte animatie zie je wat wij doen.

Binnen Nieuw Elan is ook het Huurteam Leeuwarden actief. Bij het Huurteam Leeuwarden worden de belangen van de particuliere huurders in de gemeente Leeuwarden behartigd.

Wat wij doen

Huurders

We werken voor de aangesloten huurders van twee woningcorporaties en vier commerciële verhuurders. Als huurder betaal je hiervoor een kleine vergoeding per maand. Elke huurder kan zich bij ons aansluiten. Wij zijn gesprekspartner namens alle betrokken huurders voor de verhuurder. Met alle betrokken verhuurders is er een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daardoor kunnen we invloed uitoefenen op het gebied van beleid, dienstverlening, financiën, bouwplannen en alle andere onderwerpen die voor jou als huurder belangrijk zijn.

Lees meer over wat wij voor jou als huurder kunnen betekenen.

Bewonerscommissies

We stimuleren actieve en betrokken huurders in een buurt, straat of complex. Dit doen we door de bewonerscommissies te ondersteunen en stimuleren huurders ook om zoveel mogelijk zelf te doen en gebruik te maken van hun eigen kracht. Natuurlijk bieden we daarbij ondersteuning aan, bijvoorbeeld door het geven van workshops, het verstrekken van kennis en informatie. Hier lees je er meer over onze ondersteuning aan bewonerscommissies.

Verhuurders

Met de volgende verhuurders hebben wij een samenwerkingsovereenkomst: woningcorporatie Elkien en woningcorporatie Habion, Stichting Eigen Brood Bovenal, Woningmaatschap Leeuwarden/Vastgoed Syndicering Nederland, Holland Wonen en Nieuwe Hoek CV.

Wil je als verhuurder ook dat je huurders meedenken met jou als verhuurder? En weten wat ze belangrijk vinden?
Sluit je dan bij ons aan! Neem dan contact met ons op wat we voor jou kunnen betekenen!

Gemeenten

Huurdersplatform Nieuw Elan vertegenwoordigt de belangen van huurders in Friesland, in de gemeente Leeuwarden, gemeente Súdwest-Fryslân en de gemeente Waadhoeke. Elk jaar maken de gemeente, corporaties en huurdersbelangenorganisaties afspraken over het woningbeleid voor het komende jaar, dit noemen we prestatieafspraken.

In de prestatieafspraken worden onder andere afspraken gemaakt over: de samenwerking tussen de gemeente, corporaties en huurdersbelangenorganisaties, betaalbaarheid van de huurwoningen, beschikbaarheid van de huurwoningen, kwaliteit, leefbaarheid, zorg en energie. Nieuw Elan doet mee aan de prestatieafspraken in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden.

Samenwerking

Steeds meer werken we samen waar dat nodig is. Zo hebben we op provinciaal niveau overleg met diverse andere huurdersorganisaties en maken we afspraken. Met Huurdersvereniging Sneek werken we samen in Sneek. Op landelijk niveau zijn we aangesloten bij de Woonbond. Zij zijn onze landelijke vertegenwoordiger richting de politiek.

Organisatie

Huurdersplatform Nieuw Elan is een stichting en heeft als één van de weinige huurdersorganisaties in Nederland al jaren een eigen professionele organisatie.

Nieuw Elan doet ertoe omdat we:

  • Opkomen voor de rechten van huurders en hun belangen behartigen
  • Ongelijkheid op de huurmarkt proberen op te lossen
  • Ons sterk maken voor mensen die dat niet zelf kunnen
  • Een volwaardige gesprekspartner zijn voor andere partijen en samen met hen werken aan fijn en onbezorgd wonen voor iedereen!

Meer over ons lees je in de visie en missie.

 

 

Huurdersplatform Nieuw Elan kent een klein en dynamisch team dat de dagelijkse werkzaamheden verricht.
Hieronder is onze organisatie uitgebeeld in een organogram.

Huurdersplatform Nieuw Elan werkt vanuit Leeuwarden. Ons kantoor ligt aan de rand van het centrum en is op 10 minuten lopen van het station. Het is mogelijk om (alleen op afspraak) bij ons langs te komen op kantoor. Neem hiervoor contact met ons op.

Ons adres is:
Zuidergrachtswal 3
8933 AD Leeuwarden

Samen werken we aan fijn en onbezorgd wonen voor u als huurder!

Visie

Samen de wereld van de huurder mooier maken, dat is waar we voor staan. Wij zijn een inspirerende belangenbehartiger en samenwerkingspartner en wat we doen doet ertoe. De woningmarkt staat onder druk, maar ook andere systemen lijken niet meer te werken. Voortdurend verandert de omgeving waarin we wonen, leven en werken. Deze nieuwe realiteit vraagt om systeemdoorbraken en andere patronen, waarbij wonen ons primaire domein is. Hierin nemen wij onze rol, zoeken we strategische samenwerking en nemen we een gelijkwaardige positie in ten opzichte van onze partners.

Missie

Wij geven de huurder een stem en zetten onze invloed in waar dat nodig is. We zijn betrokken, benaderbaar en transparant. De medewerkers van Nieuw Elan halen veel voldoening en plezier uit hun werk. In samenwerking met andere partijen zijn we een volwaardige partner en we zoeken de grenzen op van wat mogelijk is. Samen, voor fijn en onbezorgd wonen! 

Verantwoording

Strategische Koers

Huurdersplatform Nieuw Elan heeft haar strategische koers gepresenteerd op de Algemene Huurdersvergadering van november 2022. De huurders hebben met het plan ingestemd.

Voor de uitvoering van onze strategische koers zetten we onze activiteiten in een uitvoeringsagenda voor twee jaar en maken we elk jaar een jaarplan en begroting.

Jaarverslagen

Elk jaar wordt op onze Algemene Huurdersvergadering ons jaarverslag vastgesteld en gepubliceerd op onze website. Hieronder vind je de verslagen van de afgelopen jaren.

Heb je vragen over de jaarverslagen? Neem dan contact met ons op.

Wie is wie

Dieuwke Prins

Juridisch medewerker

Ingmar Hoogesteger

Juridisch medewerker

Theda Heijs

Bewonersondersteuner

Marisha van Huizen

Bewonersondersteuner

Rixt Hiemstra

Bewonersondersteuner

Julia Arnscheidt

Beleidsmedewerker

Foto volgt.

Andrea Evenhuis

Manager

Marc Kuipers

Bestuurder

Raad van Toezicht

Het toezicht op de organisatie vindt plaats door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de huurders op de Algemene Huurdersvergadering. Tevens legt de organisatie verantwoording af aan de huurders via de Algemene Huurdersvergadering.

De Raad legt verantwoording af via het jaarverslag. De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen. Ieder lid vervult deze functie als vrijwilliger. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met (in principe) een maximum van 8 jaar.

De taken van de Raad van Toezicht van Huurdersplatform Nieuw Elan zijn:

  • Toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting.
  • Klankbord en adviesfunctie voor het bestuur.
  • De werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder verrichten.
Blijf altijd op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.