nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Over ons

Wij zijn Huurdersplatform Nieuw Elan. Wij zijn de belangenbehartiger van ruim 10.000 huurders in Friesland. Wij komen op voor jouw belangen zodat jij fijn en onbezorgd kunt wonen.

Dat doen wij voor alle huurders van de verhuurders, waarmee Nieuw Elan een overeenkomst heeft afgesloten. Deze huurders wonen in een corporatiewoning of een woning van een commerciële verhuurder. Bij Nieuw Elan zijn alle bewonerscommissies van deze verhuurders aangesloten. Nieuw Elan overlegt met de verhuurders en ook gemeenten over zaken die alle huurders aangaan.

Speerpunten van onze belangenbehartiging voor huurders:

 • Betaalbare woonlasten
 • Goed onderhouden woning
 • Prettige en veilige woonomgeving
 • Onbezorgd oud worden in je huis
 • Betere positie op de woningmarkt

Samengevat als fijn en onbezorgd wonen!

Verhuurders

We werken voor twee woningcorporaties en vier commerciële verhuurders. Met al die partijen is er een samenwerkingsovereenkomst en dat betekent dat wij gesprekspartner zijn voor alle betrokken huurders. Daardoor kunnen we invloed uitoefenen op het gebied van beleid, dienstverlening, nieuwe ontwikkelingen, financiën, bouwplannen en alle andere onderwerpen die voor huurders belangrijk zijn. Daarnaast werken we samen met andere huurdersorganisaties en gemeenten in ons werkgebied Friesland.

Wil je als verhuurder ook dat je huurders meedenken met jou als verhuurder? En weten wat ze belangrijk vinden?
Neem dan contact met ons op wat we voor jou kunnen betekenen!

Gemeenten

Huurdersplatform Nieuw Elan vertegenwoordigt de belangen van huurders in Friesland, in de gemeente Leeuwarden, gemeente Súdwest Fryslân en de gemeente Waadhoeke. Elk jaar maken de gemeente, corporaties en huurdersbelangenorganisaties afspraken over het woningbeleid voor het komende jaar, dit noemen we prestatieafspraken.

In de prestatieafspraken worden onder andere afspraken gemaakt over: de samenwerking tussen de gemeente, corporaties en huurdersbelangenorganisaties, betaalbaarheid van de huurwoningen, beschikbaarheid van de huurwoningen, kwaliteit, leefbaarheid, zorg en energie. Nieuw Elan doet mee aan de prestatieafspraken in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden.

Bewonerscommissies

We ondersteunen bewonerscommissies en stimuleren de commissies om zoveel mogelijk zelf te doen en gebruik te maken van hun eigen kracht. Natuurlijk bieden we daarbij ondersteuning aan, bijvoorbeeld door het geven van workshops, het verstrekken van kennis en informatie en het geven van een financiële bijdrage. Hier lees je er meer over.

Organisatie

Huurdersplatform Nieuw Elan is een stichting en heeft als één van de weinige huurdersorganisaties in Nederland al jaren een eigen professionele organisatie. Hierdoor kunnen we meer doen dan andere huurdersorganisaties.

Nieuw Elan doet ertoe omdat we:

 • Opkomen voor de rechten van huurders en hun belangen behartigen
 • Ongelijkheid op de huurmarkt proberen op te lossen
 • Ons sterk maken voor mensen die dat niet zelf kunnen
 • Een volwaardige gesprekspartner zijn voor andere partijen en samen met hen werken aan fijn en
 • Onbezorgd wonen voor iedereen

Meer over ons lees je in de visie en missie en het strategisch plan.

 

Onze organisatie is klein en bestaat uit 5 medewerkers. Het toezicht op de organisatie vindt plaats door de Algemene Huurdersvergadering en de Raad van Toezicht. Hieronder is onze organisatie uitgebeeld in een organogram.

Huurdersplatform Nieuw Elan werkt vanuit Leeuwarden. Ons kantoor ligt aan de rand van het centrum en is op 10 minuten lopen van het station. Het is mogelijk om bij ons langs te komen op kantoor. Neem hiervoor contact met ons op.

Ons adres is:
Zuidergrachtswal 3
8933 AD Leeuwarden

Samen werken we aan fijn en onbezorgd wonen voor u als huurder!

Visie

Wij willen een inspirerende partner zijn en wat we doen doet ertoe. Samen de wereld van de huurder mooier maken, dat is waar we voor staan. Immers, we leven in een tijd waarin de (sociale) omgeving sterk verandert: een versnipperde woningmarkt, andere eigendomsstructuren en steeds meer kwetsbare huurders in de commerciële en sociale verhuur. Deze nieuwe realiteit vraagt om verdere professionalisering, samenwerking en een gelijkwaardige positie ten opzichte van onze partners.

Missie

Wij geven de huurder een stem en zijn betrokken, benaderbaar en transparant. De medewerkers van Nieuw Elan halen veel voldoening en plezier uit hun werk. In samenwerking met andere partijen zijn we een volwaardige partner en we zoeken de grenzen op van wat mogelijk is. Samen, voor fijn en onbezorgd wonen!

Verantwoording

Strategisch plan

Huurdersplatform Nieuw Elan heeft haar strategisch plan gepresenteerd op de Algemene Huurdersvergadering van  september 2019. De huurders hebben met het plan ingestemd. In ons strategisch plan hebben we als organisatie voor de periode 2019 – 2022 de volgende thema’s benoemd:

 • Nieuwe markt onderzoeken (doelgroepen, partners)
 • Bestuur en toezicht nieuwe stijl verder invoeren
 • Digitaal werken optimaliseren
 • Betrokkenheid en binding met onze achterban beduidender maken
 • Zichtbaar en relevant zijn
 • Leren en ontwikkelen

In 2022 ontwikkelen we een nieuw strategisch plan.

Jaarverslagen

Elk jaar wordt op onze Algemene Huurdersvergadering ons jaarverslag vastgesteld en gepubliceerd op onze website. Hieronder vind je de verslagen van de afgelopen jaren.

Heb je vragen over de jaarverslagen? Neem dan contact met ons op.

Wie is wie

Dieuwke Prins

Juridisch – administratiefmedewerker

Theda Heijs

Bewonersondersteuner

Marisha van Huizen

Bewonersondersteuner

Andrea Evenhuis

Manager

Marc Kuipers

Bestuurder

 

Raad van Toezicht

Toezicht op de organisatie vindt plaats door de Raad van Toezicht. De Raad houdt toezicht op de algemene gang van zaken en beleid. Ze is klankbord en werkgever voor het bestuur. De Raad legt verantwoording af via het jaarverslag. De Raad van Toezicht bestaat uit drie personen. Ieder lid vervult deze functie als vrijwilliger. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar, met in principe een maximum van 8 jaar.

De taken van de Raad van Toezicht van Huurdersplatform Nieuw Elan zijn:

 • Toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting.
 • Klankbord en adviesfunctie voor het bestuur.
 • De werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder verrichten.
Blijf altijd op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.