Stichting Huurdersplatform Nieuw Elan

Spring naar inhoud

Welkom

Wilt u ook lid worden als huurder? Neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail.

Welkom

Wij zijn Huurdersplatform Nieuw Elan. Wij zijn de belangenbehartiger van de huurders van Elkien in Leeuwarden, Drachten en Sneek. Daarnaast behartigen we de belangen van de huurders van Habion in Leeuwarden, Dronrijp en Menaldum.

We helpen u bij problemen of als u ontevreden bent over uw woningcorporatie. Daarnaast voeren we op beleidsniveau het gesprek met uw corporatie en proberen uw wensen en behoeften om te zetten in nieuw beleid. We stimuleren het onderling contact en de participatie van huurders door bewonerscommissies in een wijk of buurt te ondersteunen.

Uitgelicht

Reist u met ons mee?

Reist u met ons mee? Op maandag 16 juli 2018 rijdt het Leeuwarder treintje speciaal voor de leden van de bewonerscommissies van Huurdersplatform Nieuw Elan. De stadstrein Leeuwarden rijdt langs …Lees verder