Stichting Huurdersplatform Nieuw Elan

Spring naar inhoud

Welkom

Wilt u ook lid worden als huurder? Neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail.

Wie is Nieuw Elan?

Wij zijn Huurdersplatform Nieuw Elan. Wij zijn de belangenbehartiger van ruim 10.000 huurders in Friesland. Wij doen dat voor huurders van Elkien, Habion, Eigen Brood Bovenal en vanaf 1 november 2018 ook voor huurders van Woningmaatschap Leeuwarden.

We helpen u bij problemen of als u ontevreden bent over uw verhuurder. Daarnaast voeren we als huurdersorganisatie op beleidsniveau het gesprek met uw verhuurder. Huurdersplatform Nieuw Elan ondersteunt daarnaast ruim 54 bewonerscommissies in wijken en buurten.

Meld u snel aan als lid van Huurdersplatform Nieuw Elan!

Uitgelicht

Bezwaar maken tegen huurverhoging

Bezwaar maken tegen de huurverhoging mág altijd, maar is helaas niet altijd succesvol. Een beperkt aantal in de wet omschreven redenen kan in een bezwaarprocedure leiden tot succes.  De huurverhoging …Lees verder