Stichting Huurdersplatform Nieuw Elan

Spring naar inhoud

Welkom

Wilt u ook lid worden als huurder? Neem dan contact met ons op via telefoon of e-mail.

Welkom

Wij zijn Huurdersplatform Nieuw Elan. Wij zijn de belangenbehartiger van ruim 9000 huurders van Elkien in Leeuwarden, Wytgaard en Sneek. Daarnaast behartigen we de belangen van de huurders van Habion in Leeuwarden, Dronrijp en Menaldum. Vanaf 1 november 2018 vertegenwoordigen we via Stichting Woningmaatschap Leeuwarden (VSN) huurders in Drachten en Leeuwarden.

We helpen u bij problemen of als u ontevreden bent over uw woningcorporatie. Daarnaast voeren we op beleidsniveau het gesprek met uw corporatie en proberen uw wensen en behoeften om te zetten in nieuw beleid. We stimuleren het onderling contact en de participatie van huurders door bewonerscommissies in een wijk of buurt te ondersteunen.

Uitgelicht

Friese woningcorporaties werken met een Provinciale klachtencommissie!

De Friese Woningcorporaties werken met ingang van 1 januari 2019 met een Provinciale klachtencommissie. De Provinciale klachtencommissie is in samenwerking met alle Friese huurdersorganisaties ontwikkeld. Het werken met een provinciale …Lees verder