nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Nieuw Elan, in jouw belang

Wij zijn Huurdersplatform Nieuw Elan. Wij zijn de belangenbehartiger van ruim 10.000 huurders in Friesland. Wij komen op voor jouw belangen zodat jij fijn en onbezorgd kunt wonen.

Meer weten

Agenda
Bekijk agenda

Wie is Nieuw Elan?

Wij zijn Huurdersplatform Nieuw Elan. Wij zijn de belangenbehartiger van ruim 10.000 huurders in Friesland. Wij komen op voor jouw belangen zodat jij fijn en onbezorgd kunt wonen. Dat doet wij voor alle huurders van de verhuurders, waarmee Nieuw Elan een overeenkomst heeft afgesloten. Bij Nieuw Elan zijn alle bewonerscommissies van deze verhuurders aangesloten.

Nieuw Elan overlegt met de verhuurders en ook gemeenten over zaken die alle huurders aangaan. Te denken valt aan het huurverhogingsbeleid, servicekostenbeleid, onderhoud- en renovatiebeleid, eventuele verkoopplannen, wijkvernieuwing of fusies.

Elk jaar maken de gemeente, corporaties en huurdersbelangenorganisaties afspraken over het woningbeleid voor het komende jaar, dit noemen we prestatieafspraken. In de prestatieafspraken worden onder andere afspraken gemaakt over: de samenwerking tussen de gemeente, corporaties en huurdersbelangenorganisaties, betaalbaarheid van de huurwoningen, beschikbaarheid van de huurwoningen, kwaliteit, leefbaarheid, zorg en energie. Nieuw Elan doet mee aan de prestatieafspraken in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Leeuwarden.

Over ons

 • Andrea en Marc
  Aan het woord
  Andrea en Marc
  In gesprek met.... Andrea Evenhuis en Marc Kuipers. Marc is bestuurder bij Nieuw Elan en Andrea is manager. Samen met de andere medewerkers van het huurdersplatform zijn ze druk bezig met het verder professionaliseren van Nieuw Elan. De basis daarvan is dat huurders fijn en onbezorgd kunnen wonen. “Daarvoor is het belangrijk dat we met huurders in gesprek gaan en vragen naar hun wensen en behoeftes”, zegt Andrea. “We organiseren dan ook leuke activiteiten zoals huurderscafés en themabijeenkomsten. En er is sinds kort een klantenpanel. Op deze manier kunnen huurders hun stem laten horen en kunnen wij hen beter vertegenwoordigen.” “In de gesprekken die we hebben met de verschillende verhuurders komen wij op voor de belangen van huurders”, vult Marc aan. “Hoe eerder we betrokken worden bij plannen en nieuw beleid, hoe meer inspraak we hebben. Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse huurverhoging. Tot nu toe hebben we altijd achteraf advies gegeven over de huurverhoging voorstellen. Dat levert te weinig op. Daarom gaan we voortaan eerder met alle partijen om tafel, zodat we echt samen ons doel mogelijk kunnen maken: fijn en onbezorgd wonen.”
  Lees verder
 • Dieuwke Prins
  Aan het woord
  Dieuwke Prins
  Wie tijdens kantooruren naar Nieuw Elan belt, krijgt in de meeste gevallen Dieuwke Prins aan de lijn. Zij is namelijk het eerste aanspreekpunt en helpt je verder of verwijst door naar de juiste persoon of instantie. Bij een klacht legt ze uit wat de te volgen procedure is. We stellen deze duizendpoot graag aan je voor: Dieuwke kwam twee jaar geleden het team van Nieuw Elan versterken. Daarvoor werkte ze onder andere voor het CJIB en de belastingdienst. Dat alles op kantoor soepel verloopt, komt vooral door Dieuwke. Ze verzorgt de financiële administratie, organiseert vergaderingen en bijeenkomsten en ondersteunt haar collega’s. Ook particuliere huurders zullen Dieuwke tegenkomen, bijvoorbeeld tijdens een intakegesprek. Verder regelt ze wat nodig is en dat doet ze graag. “Het leuke aan mijn baan is dat ik veel gesprekken heb met huurders en hen op weg kan helpen. Met mijn collega’s werk ik veel en prettig samen, de lijnen zijn kort. Als team doen we het echt met elkaar en het is gaaf om te zien welke resultaten we boeken. Als ik nu terugkijk op wat we de afgelopen periode hebben neergezet, dan ben ik echt trots. We maken als organisatie grote stappen. Daar haal ik veel voldoening uit.”  
  Lees verder
 • Marisha van Huizen
  Aan het woord
  Marisha van Huizen
  Sinds september 2020 is Marisha van Huizen bewonersondersteuner bij Nieuw Elan. Ze heeft hiervoor onder andere voor Van Wijnen en Pol Infratechniek gewerkt en ze is raadslid geweest in de gemeente Leeuwarden. Als bewonersondersteuner zal Marisha luisteren, adviseren en bemiddelen. Ze neemt diverse taken op zich, zoals het ondersteunen van de bewonerscommissies uit Leeuwarden. Daarbij gaat ze een aantal commissies van Theda Heijs overnemen; natuurlijk in goed overleg met alle betrokkenen. Verder zal Marisha zich bezighouden met klant- tevredenheid en participatie. Ook zal ze voor- en najaarsoverleggen bijwonen en actief deelnemen aan de gesprekken met Elkien en de gemeente Leeuwarden over het sociale woningbeleid. Om deze gesprekken zo goed mogelijk te kunnen voeren heeft zij jullie verhalen en ervaringen nodig! “Ik heb ontzettend veel zin om aan de slag te gaan als bewonersondersteuner en kijk er naar uit om huurders en andere betrokkenen te ontmoeten. Voor mij is het belangrijk dat iedereen invloed heeft op zijn eigen leefomgeving en ik help hier graag aan mee. Ik zal onder andere de belangen van huurders vertegenwoordigen bij de gemeente Leeuwarden en Elkien. Vanwege het coronavirus is het helaas niet mogelijk om persoonlijk bij alle commissies langs te gaan om mezelf voor te stellen. Ik hoop je dan ook te ontmoeten bij een van de volgende bijeenkomsten of bij een huurderscafé. Tot dan!”
  Lees verder
 • Theda Heijs
  Aan het woord
  Theda Heijs
  Van alle medewerkers is Theda vanaf de start van Huurdersplatform Nieuw Elan betrokken bij Nieuw Elan. Ze kan zich nog goed herinneren hoe het allemaal begon.  "In die jaren is heel wat veranderd. Van een vrijwilligersorganisatie met één betaalde kracht groeide Nieuw Elan uit naar een professionele organisatie waar inmiddels met vier andere collega’s de klus wordt geklaard. Daarnaast nam het aantal verhuurders, waarmee afspraken werden gemaakt toe. In de beginjaren was Nieuw Elan alleen actief voor de huurders van de rechtsvoorganger van Elkien. Nu zijn dat meerdere verhuurders en zijn we ook actief in Sneek en in Menaldum en Dronrijp."  Binnen Nieuw Elan houdt ze zich bezig met de contacten met diverse bewonerscommissies van Elkien in Leeuwarden en Sneek. Ook is ze de contactpersoon voor de bewonerscommissies van Habion en voorheen Habion. Daarnaast is ze voor Nieuw Elan actief in de diverse werkgroepen voor de prestatieafspraken in de gemeente Sud West Fryslan. De contacten met de diverse bewonersgroepen, huurders maar ook met andere partijen maken dat het werk afwisselend en divers is.  "Geen dag is hetzelfde", zegt Theda, die net zo makkelijk in het Fries als in het Nederlands met bewonerscommissies en huurders praat. Dat gaat telefonisch en soms via beeldbellen, maar als het even kan gaat Theda op de fiets naar de mensen toe. Het werk, het contact met de huurders en de belangen van huurders op de kaart zetten vindt ze onverminderd leuk. Ze is er trots op dat het betrekken van huurders door de inzet van haar en haar collega’s daadwerkelijk vorm krijgt. "Het gaat immers eerst om de mensen en dan pas om de stenen. Het is de taak van de huurdersorganisatie om onophoudelijk aandacht te vragen voor de belangen van de huurder. Participatie betekent meedoen en meedoen betekent ook verantwoordelijk zijn voor.." Er staan een aantal grote projecten op stapel bij Elkien, waar Theda namens Nieuw Elan nauw bij betrokken is of zal worden betrokken. Het gaat hier om de wijkvernieuwing in Heechterp in Leeuwarden en op het Eiland in Sneek. "In Heechterp zijn we al verder in het proces hebben bewoners mee kunnen denken over de toekomst van hun wijk.  Op het Eiland in Sneek gaat dat ook gebeuren." Gaat Theda er graag op uit, fietsen, koken en lekker uit eten gaan. Maar ook staat ze graag letterlijk met de handen in de klei bij haar hobby keramieken. 
  Lees verder
Nieuws
Bekijk alle
Organisaties waarvoor wij namens de huurders belangen mogen behartigen:

Word nu participant van Nieuw Elan!

Huur je een woning van een van de bij ons aangesloten verhuurders en ben je nog geen participant? Meld je dan nu aan en voor slechts €2,- per maand behartigen wij ook jouw belang!

Blijf altijd op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws.