nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Andrea en Marc

In gesprek met….

Andrea Evenhuis en Marc Kuipers. Marc is bestuurder bij Nieuw Elan en Andrea is manager. Samen met de andere medewerkers van het huurdersplatform zijn ze druk bezig met het verder professionaliseren van Nieuw Elan. De basis daarvan is dat huurders fijn en onbezorgd kunnen wonen.

“Daarvoor is het belangrijk dat we met huurders in gesprek gaan en vragen naar hun wensen en behoeftes”, zegt Andrea. “We organiseren dan ook leuke activiteiten zoals huurderscafés en themabijeenkomsten. En er is sinds kort een klantenpanel. Op deze manier kunnen huurders hun stem laten horen en kunnen wij hen beter vertegenwoordigen.”

“In de gesprekken die we hebben met de verschillende verhuurders komen wij op voor de belangen van huurders”, vult Marc aan. “Hoe eerder we betrokken worden bij plannen en nieuw beleid, hoe meer inspraak we hebben. Een voorbeeld daarvan is de jaarlijkse huurverhoging. Tot nu toe hebben we altijd achteraf advies gegeven over de huurverhoging voorstellen. Dat levert te weinig op. Daarom gaan we voortaan eerder met alle partijen om tafel, zodat we echt samen ons doel mogelijk kunnen maken: fijn en onbezorgd wonen.”

Terug naar vorige pagina