nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Theda Heijs

Van alle medewerkers is Theda vanaf de start van Huurdersplatform Nieuw Elan betrokken bij Nieuw Elan. Ze kan zich nog goed herinneren hoe het allemaal begon. 

“In die jaren is heel wat veranderd. Van een vrijwilligersorganisatie met één betaalde kracht groeide Nieuw Elan uit naar een professionele organisatie waar inmiddels met vier andere collega’s de klus wordt geklaard. Daarnaast nam het aantal verhuurders, waarmee afspraken werden gemaakt toe. In de beginjaren was Nieuw Elan alleen actief voor de huurders van de rechtsvoorganger van Elkien. Nu zijn dat meerdere verhuurders en zijn we ook actief in Sneek en in Menaldum en Dronrijp.” 

Binnen Nieuw Elan houdt ze zich bezig met de contacten met diverse bewonerscommissies van Elkien in Leeuwarden en Sneek. Ook is ze de contactpersoon voor de bewonerscommissies van Habion en voorheen Habion. Daarnaast is ze voor Nieuw Elan actief in de diverse werkgroepen voor de prestatieafspraken in de gemeente Sud West Fryslan.

De contacten met de diverse bewonersgroepen, huurders maar ook met andere partijen maken dat het werk afwisselend en divers is. 

“Geen dag is hetzelfde”, zegt Theda, die net zo makkelijk in het Fries als in het Nederlands met bewonerscommissies en huurders praat. Dat gaat telefonisch en soms via beeldbellen, maar als het even kan gaat Theda op de fiets naar de mensen toe.

Het werk, het contact met de huurders en de belangen van huurders op de kaart zetten vindt ze onverminderd leuk. Ze is er trots op dat het betrekken van huurders door de inzet van haar en haar collega’s daadwerkelijk vorm krijgt. “Het gaat immers eerst om de mensen en dan pas om de stenen. Het is de taak van de huurdersorganisatie om onophoudelijk aandacht te vragen voor de belangen van de huurder. Participatie betekent meedoen en meedoen betekent ook verantwoordelijk zijn voor..”

Er staan een aantal grote projecten op stapel bij Elkien, waar Theda namens Nieuw Elan nauw bij betrokken is of zal worden betrokken. Het gaat hier om de wijkvernieuwing in Heechterp in Leeuwarden en op het Eiland in Sneek. “In Heechterp zijn we al verder in het proces hebben bewoners mee kunnen denken over de toekomst van hun wijk.  Op het Eiland in Sneek gaat dat ook gebeuren.”

Gaat Theda er graag op uit, fietsen, koken en lekker uit eten gaan. Maar ook staat ze graag letterlijk met de handen in de klei bij haar hobby keramieken. 

Terug naar vorige pagina