Spring naar inhoud

Onderhoudsplannen Elkien

Elk jaar worden de onderhoudsplannen van Elkien toegelicht op ons platformoverleg van september. Dit jaar doen we het anders.

De onderhoudsplannen worden met de bewonerscommissies besproken, want we hechten veel waarde aan de ervaringen van bewoners. Elkien doet dat dit jaar tijdens het najaarsoverleg. Heeft u daar nu al vragen over dan kunt u contact met ons opnemen.