Spring naar inhoud

Marc Kuipers bestuurder Nieuw Elan

Marc Kuipers is afgelopen maandag door de Algemene Huurdersvergadering benoemd als bestuurder van Huurdersplatform Nieuw Elan. Hij vervult de functie parttime.

Marc Kuipers

Na het vertrek van de vorige directeur-bestuurder nam Marc als bestuurder a.i. de zaken waar. In tussentijd is er een nieuwe koers vastgesteld in het strategisch plan 2019-2022 en is Nieuw Elan flink in beweging. Huurders worden nadrukkelijk betrokken bij belangrijke zaken en is het Huurdersplatform meer zichtbaar. Huurders van woningcorporaties in Friesland kunnen zich bij Nieuw Elan aansluiten. Nieuw Elan vertegenwoordigt de belangen van ruim 10.000 huurders van o.a. Elkien, Habion en enkele commerciële verhuurders. Zo onderhandelt ze jaarlijks over de jaarlijkse huurverhoging en ondersteunt ze de bewoners tijdens de wijkontwikkeling van bijvoorbeeld de wijk Heechterp in Leeuwarden.

Tevens is Inge Ferwerda benoemt als lid van de Raad van Toezicht. Zij neemt de plek van Marc over in de Raad van Toezicht. “Met Inge hebben we een kundige en ambitieuze vrouw gevonden binnen onze Raad waarbij ze haar kennis en ervaring met participatie van huurders goed kan inbrengen”.