nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Friese huurdersorganisaties tegen steun Vestia

De propaganda machine van Vestia draait op volle toeren. Zowel de bestuurders van de corporaties als de toezichthouders worden bestookt met informatie vanuit Aedes en de VTW over de set met maatregelen die Vestia nodig heeft om het hoofd boven water te houden. Maar waar in dit verhaal worden de huurdersorganisaties betrokken of geïnformeerd?

De gezamenlijke Friese Huurdersorganisaties hebben via-via de informatie opgepikt en een gezamenlijk standpunt bepaald. Inmiddels is er een brief naar alle Friese corporatiebestuurders en toezichthouders verstuurd.

Huurdersplatform Nieuw Elan: de steun omvat o.a. een leningruil waarbij er ruim 40 miljoen euro van de Friese corporaties naar de Randstad verdwijnt. Geld wat we hier in Friesland hard nodig hebben voor de verduurzamingsopgave, opgaven rondom krimp en de leefbaarheid in wijken en buurten. Er wordt opgeroepen om dit plan te steunen vanuit solidariteit, maar er is nog veel onduidelijk. Zo is de medewerking van corporaties op vrijwillige basis en is er nog steeds geen zicht op afschaffing van de verhuurdersheffing. Een heffing die op de toekomstige investeringen van de Friese corporaties drukt. Al jaren dragen de corporaties miljoenen af aan het Rijk. Inmiddels is daar een aardig potje zou je zeggen… en kan het Rijk Vestia daarmee helpen. Daarnaast heeft Vestia nog een flinke buffer van ruim 400 miljoen op haar rekening staan. Vestia vraagt nu andere corporaties te helpen, zodat ze weer kan investeren in haar woningbezit. De gezamenlijke Friese huurdersorganisaties doen nu een beroep op de corporatiebestuurders en toezichthouders namens de Friese huurders om niet met dit plan in te stemmen. Het belang van de huurders en woningzoekenden staat voorop, ook voor de huurders van Vestia. Wij roepen het Rijk op om het spaarpotje van de verhuurdersheffing voor dit probleem in te zetten. Gelukkig hebben sommige bestuurders al laten weten een andere mening te hebben over voorstel voor het Vestia steunpakket. Ook is het onduidelijk of in de toekomst weer een vraag komt om financieel bij te springen voor Vestia. Er is dus met dit plan geen garantie voor de toekomst. De Friese huurdersorganisaties blijven het volgen!

De brief is een initiatief van Huurdersverenging Lemsterland, Huurdersvereniging Zuidwest Friesland, Huurdersvereniging Harlingen, Huurdersvereniging Sneek, Huurdersvereniging Franeker, Huurdersvereniging de Bewonersraad en Huurdersplatform Nieuw Elan.