nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Digitale algemene huurdersvergadering

15 mrt 2021

Maandag 29 maart is onze algemene huurdersvergadering. Via een link kunt u met onze uitzending meekijken vanaf uw eigen bank! Geheel Coronaproof.

Wilt u de meekijk link ontvangen?
Meld u dan aan via info@nieuw-elan.nl

Onderwerpen van de vergadering
Presentatie jaarverslag en jaarrekening 2021, voorstellen nieuw lid Raad van Toezicht en een gesprek met de partijen die betrokken zijn bij de wijkontwikkeling van Heechterp. Ook hebben we weer een leuke winactie voor de kijkers!

Als u zich aanmeld ontvangt u de volgende stukken:

  • Agenda
  • Verslag van de vorige vergadering

Digitaal stemmen
Wij vragen uw instemming/goedkeuring op een aantal agendapunten. Bij uw aanmelding ontvangt u hiervoor een link om uw stem door te geven. Stemmen kan van 25 maart tot 1 april 12.00 uur. De uitzending kan ook later terug gekeken worden.

Terug naar nieuwsoverzicht