nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Digitale algemene huurdersvergadering

6 nov 2020

Aanstaande maandag 9 november is onze algemene huurdersvergadering. Via een link kunt u met onze uitzending meekijken vanaf uw eigen bank! Geheel Coronaproof.

Heeft u nog geen meekijklink ontvangen?
Meld u dan aan via info@nieuw-elan.nl

Onderwerpen van de vergadering
Presentatie jaarplan en begroting 2021, reglement bewonerscommissies, nieuwe wijze van evaluatie Raad van Toezicht, werving en selectie nieuw lid Raad van Toezicht.

Als u zich aanmeld ontvangt u de volgende stukken:

  • Agenda 09-11-2020
  • Verslag van de vorige vergadering 22-06-2020
  • Jaarplan 2021
  • Begroting 2021

Digitaal stemmen
Wij vragen uw instemming/goedkeuring op agendapunt 3,5 en 8. Bij uw aanmelding ontvangt u hiervoor een link. Ook graag uw naam en adres opgeven, zodat wij uw stem kunnen controleren.

Stemmen kan van woensdag 4 november tot 11 november 12.00 uur.

Terug naar nieuwsoverzicht