nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Doe mee in Leeuwarden Oost

21 okt 2022

Leeuwarden Oost is het meest kleurrijke deel van de gemeente Leeuwarden. De vijf wijken waaruit leeuwarden Oost bestaat, hebben een heel eigen identiteit. Veel bewoners willen nergens anders wonen. Ze voelen zich thuis in Oud-Oost, Bilgaard, de Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen of Camminghaburen. Het is hun wijk, hun buurt, soms al meerdere generaties lang.

In de komende twintig jaar wordt Leeuwarden Oost leefbaarder gemaakt: iedereen moet er fijn kunnen wonen, met een goede opleiding en inkomen en in een goede gezondheid. Nieuw Elan is een van de vijftig partners die hieraan meewerkt. De ambitie van Leeuwarden Oost is: De bewoners van Leeuwarden Oost ervaren een goede kwaliteit van leven en hebben perspectief op leren, werk, wonen en gezondheid.

Goede kwaliteit van leven

• Bestaanszekerheid: een schuldenvrij stadsdeel voor de nieuwe generatie
• Kansengelijkheid: geen jongeren meer in de bijstand
• Leefbaarheid: actieve en veilige wijken waar het plezierig wonen is
• Vertrouwen: de coalitie werkt vanuit het perspectief van mensen

Nieuw Elan vindt het belangrijk dat de bewoners van Leeuwarden Oost actief mee kunnen doen aan het behalen van de ambitie. Dat ideeën en initiatieven vanuit de bewoners komen en gedragen worden. Dat is participatie. Bewonersondersteuner Marisha van Huizen heeft de opdracht gekregen om als projectleider participatie aan de slag te gaan voor het project Leeuwarden Oost. Marisha: “Als projectleider krijg ik de kans om de komende maanden in kaart te brengen hoe wij de 36.000 bewoners uit deze wijken in Leeuwarden kunnen betrekken bij wat er speelt in hun leefomgeving. Ik vind het heel belangrijk dat we de komende twintig jaar in gesprek zijn en blijven met deze bewoners en dat zij kunnen meebeslissen wat er in hun wijk gebeurt. In plaats van dat er over hen wordt gepraat en voor hen wordt bepaald, zoals zo vaak gebeurt. Ik kijk er naar uit om de wijken in te gaan en de bewoners te ontmoeten. Ik ben er van overtuigd dat mensen zelf het beste weten wat zij nodig hebben; je moet alleen bereid zijn om naar hen te luisteren.”

 

Terug naar nieuwsoverzicht