Spring naar inhoud

FAQ

Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

Hoe kan ik een huurderwerkgroep oprichten?

  1. U hebt al een aantal mensen bereid gevonden, die met u een huurderswerkgroep op willen richten. U neemt dan contact op met uw verhuurder of met het Huurdersplatform. In overleg met zowel de verhuurder als Nieuw Elan vindt een eerste overleg plaats. In dat overleg worden verdere afspraken gemaakt en krijgt u meer informatie. Een voorwaarde is dat u zich aansluit bij het Huurdersplatform. Daarna krijgt u uitnodigingen voor de voor- en najaarsbijeenkomsten van uw verhuurder en de Platformvergaderingen van Nieuw Elan. Voor nieuwe huurderswerkgroepen is een informatiepakket samengesteld.
  2. U wilt een huurderswerkgroep oprichten, maar hebt nog niet voldoende mensen bereid gevonden om met u mee te doen. U kunt dan het beste contact opnemen met Nieuw Elan. Wij kunnen u adviseren en behulpzaam zijn bij het vinden van nieuwe leden voor uw huurderswerkgroep. Het organiseren van een informatiebijeenkomst bij u in de buurt behoort tot de mogelijkheden.

Hoe kan ik invloed hebben op de servicekosten?

Tijdens de voor- en najaarsoverleggen die de bewonersgroepen hebben met Nieuw Elan kunt u via hen uw verhuurder laten weten dat u het niet eens bent met sommige servicekosten die gericht zijn op uw complex.

Hoe kan ik mijn huurprijs controleren?

U kunt uw huurprijs controleren aan de hand van het puntenstelsel (woningwaarderingsstelsel) Het puntenstelsel biedt de mogelijkheid de kwaliteit van de woonruimte uit te drukken in een aantal punten. Met kwaliteit wordt onder andere bedoeld, de oppervlakte van de woning, de voorzieningen daarin, het soort woonruimte en de locatie. Elk puntentotaal correspondeert met de maximaal toegestane huurprijs. Met het puntenstelsel is na te gaan of de hoogte van de huurprijs redelijk is. Hebt u hier vragen over neem dan contact met Nieuw Elan op of met de Woonbond.

Hoe kan ik mijn woonomgeving verbeteren?

Indien er in uw wijk of complex een werkgroep aanwezig is dan kunt u via deze werkgroep uw verhuurder verzoeken grote verbeteringen aan te brengen. Mocht het gaan om kleine, snel uit te voeren verbeteringen dan kunt u als u huurder bent van Elkien Leeuwarden een beroep doen op het GSM-fonds van Nieuw Elan.

Hoe kom ik aan een andere woning?

Voor Leeuwarden geldt het aanbodmodel. Dit wel zeggen dat Elkien op de website laat weten welke woningen op dit moment te huur staan. U moet zich inschrijven op het internet bij Elkien. Uw inschrijfduur gaat in op het moment dat u zich heeft ingeschreven. Vanaf dan kunt u reageren op woningen. Elkien informeert u als u in aanmerking komt voor een woning. Hier leest u meer over de spelregels.

Wilt u in aanmerking komen voor een woning van Habion/Palet, dan kunt u contact opnemen met het Klant Advies Centrum, 0900 – 321 321 3 (€ 0,01 per minuut). Het Klant Advies Centrum bewaakt de wachtlijst en doet u een aanbod.

Hoe los ik mijn huurachterstand op?

Mocht u onverhoopt een betalingsachterstand hebben opgelopen dan kunt u zich wenden tot uw verhuurder met de vraag te komen met een voorstel tot schikking of betalingsregeling. Wacht niet te lang en neem direct contact op!

Hoe moet ik een technische klacht of reparatie melden?

Bent u huurder van Elkien, dan kunt u zelf een reparatieverzoek indienen via Mijn Elkien of contact opnemen met Elkien, als u in uw huis een gebrek of mankement constateert. Bent u huurder van Habion/Palet, dan kunt u contact opnemen met het Klant Advies Centrum 0900 – 321 321 3 (€ 0,01 per minuut) als u in uw huis een gebrek of mankement constateert.

Hoe kan ik mijn ontevredenheid melden?

Mocht er iets mis zijn gegaan of bent u het ergens niet mee eens? Neemt u dan eerst contact op met uw verhuurder. Komt u er niet uit met Elkien of Habion/Palet, dan kunt u contact opnemen met Nieuw Elan.

Kan ik mijn huurhuis kopen?

Indien Elkien besluit over te gaan tot verkoop van uw woning dan komt u als eerste in aanmerking om deze woning te kopen. U bent echter niet verplicht op dit aanbod in te gaan. Heeft u echter zelf de wens uw huidige woning te kopen dan zal dit moeten passen binnen het beleid van uw verhuurder. Voor huurders van Habion is het niet mogelijk om hun huis te kopen.

Wat is de huurtoeslag?

De huurtoeslag wordt berekend en uitbetaald door de belastingdienst op basis van het door u opgegeven belastbaar inkomen. U kunt dit aanvragen via Mijn Toeslagen. Deze toeslag zal maandelijks vooraf worden uitbetaald. Dat wil zeggen dat u in februari al uw toeslag ontvangt om daarmee de huur voor de maand maart te betalen.