nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Jaarverslag 2019

10 aug 2020

Voor Nieuw Elan is 2019 een jaar van transformatie geweest, een jaar waar we met erg veel genoegen en plezier op terugkijken. Samen met de organisatie en alle betrokken belanghebbenden is veel bereikt.

Op de digitale algemene huurdersvergadering is door de huurders met het jaarverslag en de jaarrekening ingestemd en is decharge verleend aan het bestuur en de Raad van Toezicht.

Ons jaarverslag kunt u hier nalezen:

Wilt u reageren? Uw reactie is via info@nieuw-elan.nl van harte welkom.

Terug naar nieuwsoverzicht