nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Ongedeelde stad

5 jan 2021

Wethouder Hein de Haan kwam afgelopen zomer met ambitieuze plannen voor een ‘ongedeelde stad’. De groeiende kloof tussen arme huurbuurten en rijke koopwijken moet kleiner worden, bepleitte hij. De afgelopen reageerden corporaties, huurdersorganisaties en andere belangenclubs met uitgebreide brieven. De volkshuisvestingsvisie wordt binnenkort in de gemeenteraad besproken.

Ook Huurdersplatform Nieuw Elan leverde haar zienswijze op de visie van de gemeente!

http://www.e-pages.dk/lc/4395/article/1274802/24/4/external/?token=96d53701a7d40532aaa0ba4969ccbd43

Terug naar nieuwsoverzicht