nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Bod 2023

Nieuw Elan heeft haar toekomstvisie op wonen en volkshuisvesting verwoord in een zogenaamd bod. Daarin staat wat wij als huurdersorganisatie belangrijk vinden en waar volgens ons aandacht aan besteed zou moeten worden door gemeenten en woningcorporaties.

Terug naar publicaties overzicht