nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Nieuwsbrief Nieuw Elan juni 2020

Voor je ligt de zomereditie van de nieuwsbrief van Huurdersplatform Nieuw Elan. We vinden het belangrijk om te laten zien wat we voor jou kunnen betekenen. Ook in deze bijzondere tijd. Deze nieuwsbrief staat weer vol met informatie, nieuwtjes en interviews. Later dit jaar kun je nog een nieuwsbrief van ons verwachten. Tussendoor houden we je digitaal op de hoogte van het laatste nieuws.

Je maakt in deze editie kennis met bewonersondersteuner Maaike Vroon. Verder namen
we een kijkje bij het spreekuur van de bewonerscommissie van de Canadezenlaan en het
Dragoonsplein. Dit spreekuur wordt ieder jaar gehouden en bewoners kunnen er terecht
met al hun vragen over de eindafrekening van de energiekosten.

Onze activiteitenagenda is een beetje leger dan anders door de coronacrisis, maar we hopen na de zomervakantie de huurderscafés, workshops en andere bijeenkomsten weer
op te pakken. De Algemene Huurdersvergadering van 22 juni a.s. is dit keer digitaal. Op pagina 4 staat hoe je je daarvoor aan kunt melden.

We wensen je veel leesplezier en blijf gezond!

Terug naar publicaties overzicht