nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Prestatieafspraken Leeuwarden en Súdwest-Fryslân 2024

Ieder jaar maakt Nieuw Elan samen met de gemeente Leeuwarden, Elkien, de Bewonersraad en WoonFriesland afspraken over wat we dat jaar met elkaar voor  de huurders gaan doen. Dit doen we op basis van een aantal langetermijndoelen die we met elkaar hebben afgesproken (einddoel). Ook met de gemeente Súdwest-Fryslân worden prestatieafspraken gemaakt.

© Foto: Hoge Noorden / Jacob van Essen
foto d.d. 14-12-2023 ondertekening prestatieafspraken met o.a. corporaties in programmabureau Leeuwarden Oost.

Een infographic met de hoofdlijnen van de afspraken in de gemeente Leeuwarden stond in onze nieuwsbrief van maart 2024. De volledige prestatieafspraken van de Leeuwarden vind je hier, klik voor die van de gemeente Súdwest-Fryslân op deze link.

Terug naar publicaties overzicht