nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Sociaal pakket bij sloop

Elkien heeft samen met Huurdersplatform Nieuw Elan en De Bewonersraad een sociaal pakket en een protocol bij sloop gemaakt. Daarin staan alle afspraken, zoals de hoogte van de verhuiskostenvergoeding, hoe je je sloopwoning moet opleveren en wanneer je recht hebt op een wisselwoning. Belangrijke informatie dus, omdat het je duidelijkheid geeft.

In juni zijn de afspraken in het sociaal pakket ondertekend door Elkien en de beide huurdersorganisaties. Het sociaal pakket geldt voor alle huurders van Elkien die te maken krijgen met sloop. De tekst vind je hieronder:

Terug naar publicaties overzicht