nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Woonlastenonderzoek Friesland

In 2023 is er een woonlastenonderzoek gedaan onder ruim twaalfduizend inwoners van Friesland. Hierin stond deze vraag centraal: Welke huurders hebben relatief hoge woonlasten en betaalbaarheidsrisico’s en hoe ervaren zij dit? De uitkomsten van dit onderzoek nemen wij mee in onze gesprekken met de verhuurders en gemeenten over onder andere betaalbaarheid.

In onze nieuwsbrief van maart 2024 stond een infographic met de uitkomsten. Het uitgebreide rapport kun je lezen via deze link, klik hier voor een korte samenvatting van de tekst.

Terug naar publicaties overzicht