nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Samenwerking met Huurdersvereniging Sneek

30 mrt 2022

Huurdersplatform Nieuw Elan en Huurdersvereniging Sneek gaan samenwerken!

Huurdersvereniging Sneek en Huurdersplatform Nieuw Elan slaan vanaf nu nog vaker de handen ineen. Ze tekenden daarvoor een samenwerkingsconvenant. Het werk van huurdersorganisaties wordt steeds complexer. Als het om wonen gaat ligt er een enorme opgave. Er is een tekort aan woningen en thema’s als betaalbaarheid en een veilige leefomgeving vragen om aandacht. Daar komt de energietransitie nog bij. Dat vergt een enorme inzet en kennis. Om zo goed mogelijk voor de belangen van huurders op te kunnen komen, is samenwerken dan ook essentieel. 

De wijk Het Eiland in Sneek is een mooi voorbeeld van gebiedsgericht werken waarbij het bundelen van mankracht, kennis en middelen de huurders ten goede komt. De gemeente Súdwest-Fryslân en de woningcorporaties Elkien en Accolade werken daar samen aan een aardgasvrije wijk. Het is een enorm groot project dat veel impact zal hebben op de bewoners. Huurdersvereniging Sneek komt op voor de belangen van de huurders van Accolade en Nieuw Elan voor die van Elkien. De beide organisaties hebben een goed contact opgebouwd en ze streven hetzelfde doel na. “Namelijk dat alle bewoners hun stem kunnen laten horen”, zegt Frans de Bruin van Huurdersvereniging Sneek. “Een intensievere samenwerking is dan ook een logische stap.” Andrea Evenhuis van Nieuw Elan sluit zich daarbij aan. “Het is veel beter om de handen ineen te slaan en samen te staan voor onze huurders. Dan hebben we meer invloed en kunnen we elkaar aanvullen. Nieuw Elan is iedere dinsdagmiddag in de Buurtvalk aanwezig voor vragen en informatie. Daar zijn alle huurders welkom, ook die van Accolade. Huurdersvereniging Sneek heeft veel kennis over Sneek. Daar profiteren wij weer van.”

Huurdersvereniging Sneek en Nieuw Elan werken niet alleen samen bij Het Eiland, maar ook in de wijken Noorderhoek en Lemmerweg. “Daar trekken we gezamenlijk op om aandacht te vragen voor de maatschappelijke thema’s die er spelen”, geeft Frans aan. Daarnaast zijn beide huurdersorganisaties aanwezig bij de prestatieafspraken met de gemeente Súdwest-Fryslân. “We maken gebruik van elkaars expertise en wisselen ideeën en informatie uit”, zegt Andrea. “Zoals bij het uitzetten van een enquête via een huurderspanel. Daardoor hoeven we niet allebei het wiel uit te vinden. Samenwerken is veel efficiënter en daardoor beter voor onze huurders.”

Terug naar nieuwsoverzicht