nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Zelf huurverlaging aanvragen bij laag inkomen

Voor veel huurders met een laag inkomen gaat de huur dit jaar omlaag. Huur je een woning van een woningcorporatie en is jouw huur hoger dan € 575,03? Als je de afgelopen zes maanden een laag inkomen had, kun je de woningcorporatie om huurverlaging vragen. Dat kan tot en met 30 december 2024. Huurders die daarvoor in aanmerking denken te komen maar via hun woningcorporatie geen huurverlaging krijgen, kunnen de Huurcommissie inschakelen.

De huurverlaging geldt voor huurders die de laatste zes maanden een laag inkomen hadden (zie tabel hieronder). Ook woonden zij al op 1 maart 2023 of daarvoor in een sociale huurwoning van een woningcorporatie. De verlaging geldt dus niet bij een verhuizing na die tijd. Daarnaast is de kale huur hoger dan € 575,03 per maand. Deze regels staan in de wet ‘Huurverlaging 2023 voor huurders met een lager inkomen’ die maart 2023 is ingegaan.

Laatste zes maanden lager inkomen

Had je in 2021 al een laag inkomen? Dan heb je via de woningcorporatie mogelijk al per 1 juli huurverlaging gekregen. Had je pas de afgelopen zes maanden een lager inkomen, bijvoorbeeld omdat je inkomen is gedaald? Of omdat je niet meer samenwoont? Vraag dan zelf huurverlaging aan. Meer informatie vindt je hier: Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen.

Zelf huurverlaging aanvragen: hoe gaat dat?

Neem eerst contact op met de woningcorporatie. Die vertelt je welke informatie nodig is om te beoordelen of jouw huur omlaag kan. Zoals over jouw inkomen en met hoeveel mensen je woont. Huurverlaging aanvragen bij de woningcorporatie kan tot en met 30 december 2024.

Huurcommissie inschakelen

Kom je er samen met de woningcorporatie niet uit? Of heb je na drie weken nog geen reactie? Dan kun je de Huurcommissie inschakelen. Dit kan uiterlijk tot negen weken nadat je de woningcorporatie om huurverlaging hebt gevraagd. De Huurcommissie onderzoekt of jouw huur omlaag kan. Liever eerst even overleggen met Nieuw Elan? Bel ons dan!

Inkomensgrenzen huurverlaging voor lage inkomens in 2023

Het gaat om het huishoudinkomen in de laatste zes maanden. Bedragen zijn gelijk of lager dan.
Eenpersoonshuishouden (onder AOW) € 11.625
Eenpersoonshuishouden (AOW) € 12.300
Meerpersoonshuishoudens (onder AOW) € 15.135*
Meerpersoonshuishoudens (AOW) € 16.365*
*Inkomen van inwonende kinderen onder 27 jaar telt niet bij meerpersoons(ouderen)huishoudens.
Belangrijk om te weten
Een huurverlaging kan betekenen dat je minder huurtoeslag krijgt. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.