nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Nieuwsbrief Nieuw Elan april 2023

Dit is alweer de tweede nieuwsbrief van 2023. Er is namelijk veel informatie om met jullie te delen. Zo is er op 10 mei een Huurderscafé XL in Sneek en de Algemene Huurdersvergadering staat gepland op 15 mei. We hopen op beide evenementen zoveel mogelijk huurders te ontmoeten. Kom jij ook? Meld je dan snel aan!

In deze nieuwsbrief geven we informatie over de manier waarop we als huurdersorganisatie bij beleidswijzigingen worden betrokken. Zoals bij de toewijzing van eengezinswoningen aan gezinnen met kinderen. Dat lijkt misschien logisch, maar ook alleenstaanden konden voorheen voor zo’n woning in aanmerking komen. Door de krapte op de woningmarkt is dit nu veranderd. Over zulke wijzigingen geeft Nieuw Elan advies aan Elkien.

Ook onderhandelen we met elke verhuurder over de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging. Gelukkig valt het voor huurders met een laag inkomen dit jaar mee en is er een huurverlaging voor huurders die huren via een woningcorporatie. Op pagina 3 kun je lezen wat we nog meer voor jou als huurder kunnen betekenen. Heb je problemen of vragen? Wij zijn er voor je als je ons nodig hebt!

Vertrekkend voorzitter Sytze Dijkstra en Inge Ferwerda vertellen iets over hun werk voor de Raad van Toezicht van Nieuw Elan. En tot slot maken we de gelukkige winnaar bekend van de vorige prijspuzzel. Doe jij deze keer ook (weer) mee?