nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Kwijtschelding schulden voor honderd Leeuwarder gezinnen

Van honderd huishoudens met problematische schulden worden komend jaar de restschulden kwijtgescholden. Een meerderheid van de Leeuwarder raad is akkoord met de pilot ‘Schuldenvrij Leeuwarden’.