nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

De verkiezingen en het thema wonen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen heeft de Woonbond het vergrootglas gelegd op de woonplannen in de verschillende verkiezingsprogramma’s. Deze vergelijking laat het verschil tussen partijen zien in oplossingen voor de volkshuisvesting. In de verkiezingsprogramma’s zien we vooral veel aandacht voor beschikbaarheid en vervolgens betaalbaarheid. Voor de overige thema’s is naar verhouding weinig aandacht.

Nadruk op nieuwbouw, weinig concrete plannen

Wat opvalt is dat nieuwbouw door alle partijen veel genoemd wordt, maar onduidelijk blijft wat ze willen bouwen, voor wie en hoe. Op het gebied van betaalbaarheid valt op dat de regulering van de vrije sector vaak wordt benoemd, hier lijkt dan ook veel steun voor.

Veel partijen hebben geen concrete plannen om de verwachte hoge huurverhogingen in 2024 tegen te gaan. Geen enkele partij benoemt de noodzaak tot het afschaffen van de Inkomensafhankelijke Huurverhoging.

Geen stemadvies, wel inzicht in de verschillen

De publicatie is een vergelijking van de verkiezingsprogramma’s en de bedoeling is dat kiezers meer inzicht krijgen in de verschillen. De Woonbond geeft geen stemadvies en noemt ook geen partij die het beste naar voren komt. Sommige partijen kiezen bewust voor een compacter programma en scoren daardoor in deze vergelijking minder punten.

Voor de vergelijking is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van definitieve verkiezingsprogramma’s.

Het Woonkieskompas vertelt welke partij bij jou past

Zelf keuzes maken en kijken welke partij er dan uitkomt? Samen met Vereniging Eigen Huis en Aedes ontwikkelde de Woonbond het Woonkieskompas. Ga naar woonkieskompas.nl om de stemwijzer in te vullen aan de hand van diverse stellingen op het gebied van wonen.

Wat willen partijen met wonen?

De Woonbond publiceerde ook een overzichtspagina waar aan de hand van stellingen gekeken is naar wat partijen willen als het gaat om huurbevriezing, het aanpakken van woekerhuren en nieuwbouw van betaalbare huurwoningen.