nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Andrea

Andrea Evenhuis is manager bij Nieuw Elan. Haar werk vindt vooral achter de schermen plaats en ze is voor de huurders misschien minder zichtbaar dan de rest van het team. Toch grijpt ze iedere kans aan om het contact met haar achterban op te zoeken, omdat ze dat heel erg belangrijk vindt. 

Andrea woont met haar man en twee kinderen van 11 en 9 jaar in het Drentse Roden. Dat het gezin vlak bij een bos woont, is geen toeval. Ze houden van de natuur en maken lange wandelingen met hond Max. De brede achtergrond van Andrea is opvallend. Ze studeerde Bouwkunde en Vastgoed & Makelaardij en werkte bij verschillende woningcorporatiesals  beleidsadviseur. Daarnaast is ze sinds twee jaar toezichthouder bij een kleine corporatie in Drenthe. “Ik ken het onderwerp volkshuisvesting inmiddels vanuit veel verschillende invalshoeken. Dat is zeker van toegevoegde waarde voor de functie die ik nu heb.”

In 2017 ontstond er een vacature bij Nieuw Elan. Wat Andrea vooral aantrok was dat Nieuw Elan een professionele huurdersorganisatie is. Dat is vrij uniek in Nederland. Opkomen voor huurders is haar niet vreemd. “Ook in de tijd dat ik bij een woningcorporatie werkte, waren huurders altijd het uitgangspunt. Ik wilde weten wat hen bezighoudt en ging regelmatig mee met de woninginspecteur, nam een kijkje in de wijken en op bouwplaatsen en voerde gesprekken achter de voordeur. Bij Nieuw Elan kan ik huurders echt een stem geven. Ik heb me in vorige functies veel beziggehouden met strategische beleidsontwikkeling, klachtenafhandeling en klanttevredenheid. Dat komt goed van pas.”

Andrea geeft aan dat het hele team de persoonlijke contacten met de huurders tijdens de pandemie heeft gemist. “We zijn een mensgerichte organisatie. Huurders hebben ons wel via de mail en telefoon weten te vinden, maar we worden het meest blij als we mensen zien.”

De taken van een huurdersorganisatie  zijn de afgelopen jaren ingewikkelder geworden. “Wij denken over veel onderwerpen mee en kunnen invloed uitoefenen op beleid. De grootste verandering is dat we een gelijkwaardige positie hebben bij de prestatieafspraken. Dat vraagt een behoorlijke inzet, maar wij pakken die rol graag. Op die manier kunnen we veel voor huurders betekenen.” Andrea voelt zich als een vis in het water bij Nieuw Elan. “Als manager zit je aan het roer. Dat vraagt om lef en moed om voor iets te gaan waarvan je nog niet weet wat de uitkomst is. Ik heb heel veel ideeën en krijg de ruimte om die uit te werken. De organisatie is de afgelopen jaren moderner, dynamischer en professioneler geworden. We spelen fl exibel in op nieuwe ontwikkelingen en doen het echt met elkaar. Daar ben ik trots op.”

Voor de toekomst is het Andrea haar wens dat huurders nog meer merken hoe Nieuw Elan hun stem vertegenwoordigt. “Dat we zichtbaarder zijn en dat ze ons weten te vinden als dat nodig is. Op verschillende manieren, want de een vindt het prettig om online een vragenlijst in te vullen en een ander wil liever een kop koffie met ons drinken. We moeten zoeken naar middelen die aansluiten bij de behoefte van de huurder. Zodat we echt iedereen kunnen bereiken. Daarnaast zou ik graag willen dat Nieuw Elan nog meer als een volwaardige partner van de corporaties wordt gezien. Dat ze automatisch aan ons vragen: wat vindt de huurder hiervan?”

Terug naar vorige pagina