nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting 2023

20 okt 2023

Van huurders die gebruik maken van de zogenaamde blokaansluitingen krijgen wij vragen over de aanvraagperiode voor de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen. Deze regeling is bedoeld om huishoudens met een collectieve warmte- of elektriciteitsaansluiting (blokaansluiting) te helpen met de hoge energiekosten in 2023.

Deze huishoudens profiteren vaak niet of onvoldoende van het prijsplafond voor energie. Met de verlenging wil het kabinet zoveel mogelijk mensen in staat stellen om van de regeling gebruik te maken.

Huurderplatform Nieuw Elan heeft de verhuurders (waar dit van toepassing is) hierover bevraagd. Inmiddels weten we dat de verhuurders Elkien en Habion de aanvraag hebben gedaan voor hun huurders en complexen waar een blokaansluiting is. De verrekening zal dan (waarschijnlijk) in 2024 via de afrekening servicekosten plaatsvinden.

Wat zijn blokaansluitingen?

Bij een blokaansluiting zijn alle wooneenheden (zoals appartementen) voor warmte en/of elektriciteit aangesloten op één gemeenschappelijke aansluiting van de energieleverancier. Bij de energieleverancier is dan niet bekend hoeveel wooneenheden achter die aansluiting zitten, waardoor slechts één keer het prijsplafond op energie wordt toegekend, in plaats van aan alle wooneenheden

Jouw verhuurder vraagt deze regeling aan voor zijn huurders

Huurders met een blokaansluiting vragen de steun niet zelf aan. Dit doet diegene die het contract met de energieleverancier heeft afgesloten. In veel gevallen is dit de verhuurder. De aanvrager, jouw verhuurder, verrekent de tegemoetkoming vervolgens met de energiekosten van bewoners.

De verhuurder moet deze aanvraag doen voor 30 oktober. Als je twijfelt of er wel een aanvraag is gedaan, kun je jouw verhuurder hier naar vragen. Als je daarna twijfels houdt of andere vragen hebt, kun je Nieuw Elan benaderen.

Terug naar nieuwsoverzicht