nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Vacatures Bewonerscommissies

4 jul 2022

Vacatures in Sneek

Deze bewonerscommissies zijn op zoek naar nieuwe leden:
• Frittemastate
• Worp Tjaarda (nieuwe BC)
• Loëngasterleane

Vacatures in Leeuwarden

In de volgende wijken/complexen is geen bewonerscommissie (meer) actief. Daarom zoeken we leden voor een nieuwe commissie:
• Canadezenlaan
• Jokse 12 hoogflat
• Jokse boven MFC
• Birdplein
• De EE
• Acaciafl at
• Eigen Brood Bovenal
• Eezicht, Huize Sint Jozef
• Tweebaksmarkt
• Nieuwstraatje
• Indische buurt

Deze bewonerscommissies zijn op zoek naar nieuwe leden:
• Eeltje Folkertsmahiem
• Eikenstraat
• Bird 4 hoogfl at
• Dragoonsplein
• De Nieuwe Driehoek, Auke Stellingwerfstraat
• Joksedam

Contactgroepen
Een contactgroep (of klankbordgroep) wordt over het algemeen opgericht voor de duur van een project. Anders dan een bewonerscommissie heeft de contactgroep geen officiële status en er is ook geen bestuur. Als het project stopt, stopt de contactgroep ook. Deze contactgroepen zoeken nog leden:
• Het Eiland – Sneek
• Noorderhoek II – Sneek
• Heechterp – Leeuwarden

Heb je interesse in één van de vacatures? Neem contact met ons op via info@nieuw-elan.nl. Staat jouw complex of straat er niet bij, maar zou je wel in een bewonerscommissie willen zitten en/of er zelf een willen oprichten? Ook dan mag je natuurlijk contact opnemen. Wij helpen je graag verder, zodat we samen de stem van de huurder kunnen laten horen!

Terug naar nieuwsoverzicht