nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Algemene Huurdersvergadering

12 apr 2022

Woensdag 20 april is er weer een algemene huurdersvergadering. Dit keer kunnen we elkaar weer ontmoeten en dat doen we in het gebouw Crystalic in Leeuwarden. De vergadering start om 19.30 uur, vanaf 19.15 uur kunt u inlopen.

Graag van te voren aanmelden.
Dat kan via 058-2159119 of via info@nieuw-elan.nl

Liever thuis meekijken?
Ook kunt u deze keer de vergadering thuis meekijken, omdat we gemerkt hebben dat dit een succes is. Heeft u nog geen uitnodiging gehad via uw e-mail? Dan kunt dit bij ons aanvragen.

De agenda

 1. Welkom
 2. Mededelingen
 3. Vaststelling notulen algemene huurdersvergadering
 4. Presentatie Jaarverslag en jaarrekening 2021
 5. Instemmen Jaarverslag en jaarrekening 2021
 6. Decharge Raad van Toezicht
 7. Decharge Bestuurder

Korte Pauze

 1. Tafelgesprek met Roelof Lousma en meerdere tafelgasten over Energie en Duurzaamheid
  Incl. presentatie over uitkomsten huurderspanel.
 2. Sluiting

Stemmen

Tijdens de vergadering vragen wij uw stem uit te brengen op de verschillende agendapunten.
Komt u naar het Crystalic dan kunt u een stembriefje invullen.

Kijkt u digitaal mee, dan vragen we om ook digitaal te stemmen.
De link om te stemmen ontvangt u bij uw aanmelding.

Notulen

Notulen algemene huurdersvergadering 29-11-2021

Terug naar nieuwsoverzicht