nieuw elan nieuw elan
nieuw elan

Dossier Zwerfafval en dump

9 dec 2021

Op 8 december 2021 spraken wij met de gemeenteraad Leeuwarden over een van de grootste ergernissen van de huurders: afval en zwerfafval.

Huurders hebben in onze grote huurdersenquête aangegeven dat de leefbaarheid in hun woonomgeving negatief beïnvloed wordt door afval, vervuiling en achterstallig groenonderhoud. Ons huurderspanel hebben we daarna enkele verdiepende vragen gesteld en gevraagd naar hun ervaringen. De uitkomsten van het huurderspanel en de uitkomsten van de grote huurders enquête hebben we vergeleken. De resultaten komen zeer sterk overeen. Reden voor ons om daarmee aan de slag te gaan!

Als het gaat om hoe schoon en opgeruimd de eigen wijk of straat in Leeuwarden is, is het gemiddelde rapportcijfer van de huurders een 5,2. Een onvoldoende dus. De helft van alle huurders ervaart veel en vaak zwerfafval. Vooral de rotzooi rondom de ondergrondse containers is een veelgenoemde ergernis.

Het doel van Huurdersplatform Nieuw Elan is de stem van de huurder te laten horen. Daarom gebruiken we de uitkomsten van deze enquêtes om partijen te informeren en daar waar het kan tot actie aan te zetten. Met veel van de input kan Nieuw Elan ook zelf aan de slag, andere opgaven vragen om de inzet van meerdere partijen. Het afvalprobleem is zo’n opgave. Daarom hebben we het dossier ‘Afval’ gemaakt en aan de gemeenteraad van Leeuwarden gepresenteerd.

Vanuit de gemeenteraad ontvingen we vele complimenten voor de zeer uitgebreide en actuele informatie over dit onderwerp.

Gemeenteraadsvergadering terugkijken

 

 

Terug naar nieuwsoverzicht